ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit document bevat de algemene voorwaarden die worden gehanteerd door NOWN v.o.f. (hierna te noemen: NOWN) en hebben betrekking op alle aanbiedingen door, overeenkomsten met en bestellingen bij NOWN en alle handelingen die daaruit voortkomen.

Deze algemene voorwaarden zijn voor iedereen in te zien en worden beschikbaar gesteld op de website van NOWN, www.nown.shop.

Voor vragen, opmerken en suggesties met betrekking tot deze algemene voorwaarden kan contact worden opgenomen door een mail te sturen naar info@nown.shop.

De webshop is een samenwerking tussen ondernemingen:
1. NOWN v.o.f. (hierna: NOWN), vertegenwoordigd door
Merel Fernandes Mendes en Marpessa Fernandes Mendes

E-mailadres:       info@nown.shop

KvK nummer:     66496683

BTW-nummer:   85-65-8001-6-B01

2. Dotmadeshop v.o.f.

E-mailadres:       info@dotmadeshop.nl

BTW-nummer: 81-98-1433-7-B01

KvK-nummer Dotmadeshop:33235134

PRODUCTEN

NOWN maakt onderscheid tussen standaard blanco producten en gepersonaliseerde producten.

Een standaard blanco product betreft een door ons aangeboden product zonder persoonlijke tekst, afbeelding of aanpassing, zoals te vinden op de website www.nown.shop.

Een gepersonaliseerd product betreft een product met een, door de klant aangevraagd(e), persoonlijk(e) tekst, afbeelding of aanpassing, of een op maat gemaakt sieraad, dat afwijkt van ons standaard assortiment, zoals aangeboden op de website www.nown.shop. Voor de gepersonaliseerde producten geldt dat elk product op bestelling wordt gemaakt en uniek is. Het slagwerk wordt met de hand gedaan, waardoor er oneffenheden en/of onregelmatigheden in het werk kunnen zitten. Dit is inherent aan het handwerk. NOWN doet haar uiterste best om een zo mooi en net mogelijk product af te leveren.

Alle aangeboden producten bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving met, waar mogelijk, waarheidsgetrouwe afbeeldingen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken.

Voor de gepersonaliseerde producten geldt dat, aan de hand van voorbeeldfoto´s, een impressie zal worden gegeven van hoe het te bestellen product er ongeveer uit zal komen te zien. Op de website (www.nown.shop) en op het instagram account (@nown.shop) zijn voorbeelden te vinden van de gepersonaliseerde sieraden die NOWN levert. Deze gelden als voorbeeld. Aan deze afbeeldingen kunnen geen rechten worden ontleent.

PRIJZEN EN VERZENDKOSTEN

Alle prijzen van de aangeboden producten zijn geldig op de dag zelf en worden vermeld in euro´s inclusief 21% BTW enexclusief verzendkosten. Op dit moment verzend NOWN naar Nederland, België en Luxemburg.

Verzendkosten Nederland

€ 3,80 - Brievenbuspakje met Track & Trace code

Verzendkosten België & Luxemburg

€ 8,95 - Aangetekende zending met Track & Trace code.

Zodra je pakketje is verzonden ontvang je een email met een Track & Trace code zodat je jouw zending kunt volgen.

Bij bestellingen vanaf €100,- (exclusief verzendkosten) is de verzending gratis.

OVEREENKOMST

Een overeenkomst tussen NOWN en de klant komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door de klant en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden en het aanvaarden van de bestelling door NOWN middels een e-mail aan de klant. Tevens geeft de klant bij aanvaarding van het aanbod aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van NOWN.

Op overeenkomsten tussen NOWN en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.

LEVERING

Na bijschrijving van het verschuldigde aankoopbedrag op de bankrekening van NOWN zal een bestelling in behandeling worden genomen. De bestelling zal zo spoedig mogelijk worden verzonden, uiterlijk op de 5e werkdag na ontvangst van het aankoopbedrag, mits anders is vermeld en/of overeengekomen. Echter, overschrijding van deze termijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding.

Het product zal worden geleverd op het adres dat de klant aan NOWN heeft doorgegeven tijdens de bestelling.

Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet, dan wel gedeeltelijk, kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de bestelling heeft geplaatst bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De klant heeft geen recht op een schadevergoeding.

Indien een product niet geleverd kan worden zal NOWN zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen, het betaalde aankoopbedrag aan de klant terugbetalen. De terugbetaling geschiedt naar hetzelfde rekeningnummer als waarmee de bestelling is betaald.

NOWN is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of vermissing van de geleverde producten na het moment van bezorging aan de klant.

BETALINGEN EN BETAALMOGELIJKHEDEN

Alle bestellingen bij NOWN dienen vooraf per bank te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag op de rekening van NOWN zal de bestelling in behandeling worden genomen.

De klant heeft de mogelijkheid om te betalen via iDEAL, Paypal, bankoverschrijving, Mastercard, Visa, Maestro, Mister Cash en Paypal. Indien de klant gebruik wens te maken van de bankoverschrijving, kan het verschuldigde bedrag worden overgemaakt op NL17RABO0311286232 t.n.v. NOWN.

Indien na 10 werkdagen, vanaf het moment van bestellen, het verschuldigde bedrag nog niet is bijgeschreven op de rekening van NOWN, zal de bestelling automatisch komen te vervallen.

RETOURNEREN EN KLACHTEN

Gepersonaliseerde producten(zoals omschreven onder Producten) kunnen niet worden geruild en/of teruggezonden en vallen niet onder het recht van retour. Mocht de klant niet tevreden zijn met het product, dan kan de klant contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@nown.shop. NOWN zal haar uiterste best doen om samen met de klant tot een passende oplossing te komen.

Bij de aankoop van een standaard blanco product(zoals beschreven onder Producten) heeft de klant, gedurende 14 dagen, de mogelijkheid het product zonder opgave van redenen te retourneren. Mits anders en schriftelijk is overeengekomen, gaat deze bedenktermijn in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan de NOWN bekend gemaakte vertegenwoordiger.

Een product dient in de originele verpakking, ongedragen, ongebruikt en onbeschadigd terug te worden gezonden.

Indien de klant over wil gaan tot een retourzending dan kunnen de volgende stappen worden gevolgd.

1. Stuur een email naar info@nown.shop waarin je het volgende vermeld:

- voor- en achternaam 
- ordernummer
- welk product je wilt terugsturen
- de reden van retour

Je ontvangt van ons een bevestigingsmail als we de retourmelding hebben ontvangen. 

2. Stuur het product in de originele verpakking naar:

NOWN
Bosboom Toussaintstraat 21hs
1054AM Amsterdam

De kosten voor het terugsturen zijn voor eigen rekening. NOWN raadt aan het product aangetekend te versturen.

De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant. NOWN is niet verantwoordelijk voor beschadiging en/of vermissing van het te retourneren productna het moment van terugsturen door de klant en tot ontvangst van het product door NOWN. De klant dient te kunnen bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. NOWN adviseert om een retourzending te verzenden met een Track & Trace code.

NOWN zal, na ontvangst van het product, het aankoopbedrag binnen 14 dagen terugstorten op dezelfde rekening die is gebruikt door de klant om de betaling te verrichten. Heb je verzendkosten betaald, dan worden deze alleen vergoed als je de gehele bestelling terugstuurt. Bij het terugzenden van een deel van de bestelling worden de verzendkosten niet vergoed.

Indien de klant na afloop van de genoemde 14 dagen bedenktijd niet kenbaar heeft gemaakt het product te willen retourneren en het product niet aan NOWN heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Indien de klant ter vervanging een nieuw artikel wil bestellen, dient deze het bestelproces te doorlopen zoals hij dat zou doen bij een eerste bestelling. Een retourzending staat los van een bestelling om een product te vervangen.

Voor alle klachten, suggesties en opmerkingen kan een e-mail worden gestuurd naar info@nown.shop.

GARANTIE

De producten die worden geleverd door NOWN voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties en aan de normale eisen van deugdelijkheid voor een redelijke termijn. Op de website van NOWN, te weten www.nown.shop, wordt aan de klant informatie verleend over de gebruikte materialen en hoe het product gebruikt en behandeld dient te worden voor een optimale levensduur.

NOWN biedt geen garantie op slijtage, dof worden, ontstaan van krasjes en butsjes, breken van het kettingdraad, beschadiging door verkeerd gebruik en/of schoonmaken en/of na zelf verrichte reparaties en/of reparaties verricht door derden.

GEBRUIK CONTENT WEBSITE

Verzoeken voor goedkeuring om content van de website www.nown.shop over te nemen kunnen worden gedaan via info@nown.shop. Zonder vooraf schriftelijk gegeven toestemming is het uitdrukkelijk niet toegestaan om content van deze website over te nemen en/of te verspreiden.

PROMOTIE

Een door de klant besteld gepersonaliseerd product (zoals beschreven onder Producten) mag na vervaardiging door NOWN worden gefotografeerd en mag op de website van NOWN worden geplaatst en/of gebruikt worden voor promotionele doeleinden, waaronder maar niet beperkt tot het plaatsen op sociale media.

CADEAUBON

De klant heeft de mogelijkheid om op de website van NOWN een cadeaubon aan te schaffen. De cadeaubon zal uit worden gegeven in de vorm van een fysieke cadeaukaart die een door de klant te bepalen bedrag in euro´s inclusief BTW vertegenwoordigd. Elke cadeaubon bevat een unieke code die slechts één maal wordt uitgegeven. De code kan een nummer- en/of lettercode en/of tekst zijn. De cadeaubon kan worden ingewisseld op www.nown.shop door het invullen van deze unieke code tijdens het betalingsproces.

Een cadeaubon is geldig zolang NOWN operationeel is en is niet tegen geld inwisselbaar.

Door gebruik te maken van een NOWN cadeaubon en de daarbij behorende unieke code, aanvaard de klant de algemene voorwaarden zoals opgesteld door NOWN.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren van een cadeaubon en de bijbehorende unieke code. In geval van verlies, diefstal of gebruik door onbevoegde derden zal geen vergoeding plaatsvinden.

Indien de klant een cadeaubon wil inwisselen en de waarde van de bestelling ligt hoger dan het bedrag van de cadeaubon, dient het resterende bedrag door de klant bijbetaald te worden, middels een van de betalingsmogelijkheden zoals kenbaar gemaakt is onder het kopje Betalingen.

Indien de klant een cadeaubon wil inwisselen en de waarde van de bestelling ligt lager dan het bedrag van de cadeaubon, dan blijft het resterende bedrag staan en kan de klant door gebruik te maken van dezelfde unieke code het resterende bedrag bij een volgende bestelling inwisselen. Een cadeaubon mag dus in meerdere keren worden besteed.

De cadeaubon kan worden gebruikt om eventuele verzendkosten mee te betalen.

NOWN heeft het recht de cadeaubonvoorwaarden tussentijds te wijzigen. Voor cadeaubonnen gelden de voorwaarden die worden gehanteerd op het moment dat de cadeaubon wordt ingewisseld. NOWN raadt de klant aan om de cadeaubonvoorwaarden voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen.

Het is niet toegestaan cadeaubonnen van NOWN door te verkopen en/of te koop aan te bieden.

Cadeaubonnen en de bijbehorende codes kunnen niet met terugwerkende kracht, noch voor een lopende bestelling, worden gebruikt.

Per bestelling mag de klant een onbeperkt bedrag aan cadeaubonnen inwisselen. In combinatie met een cadeaubon mag de klant maximaal 1 kortingscode, zoals genoemd onder Promotie en Korting, per bestelling gebruiken.

In het geval dat NOWN op basis van artikel Retourneren en Klachten overgaat tot terugbetaling van (een deel van) het aankoopbedrag, gelden hiervoor dezelfde voorwaarden zoals die zouden gelden bij een normale aankoop waarbij betaling per bank heeft plaatsgevonden (zie Retourneren en Klachten).

Mits anders en schriftelijk is overeengekomen, verricht NOWN alleen terugbetalingen op dezelfde wijze als waarop een aankoop is betaald. Betalingen middels iDeal of bankoverschrijving zullen per bank worden gerestitueerd. Aankopen waarbij betaling middels een of meerdere cadeaubonnen heeft plaatsgevonden, zullen gerestitueerd worden door middel van het afgeven van een vervangende unieke cadeaucode die de te restitueren waarde vertegenwoordigd. Op deze vervangende code(s) zijn de specifieke gebruiksvoorwaarden van toepassing, zoals die op de originele code van toepassing waren.

Voor informatie en vragen m.b.t. cadeaubonnen, kan contact opgenomen worden met de klantenservice van NOWN door een mail te sturen naar info@nown.shop.

PROMOTIE EN KORTING

Ten behoeve van promotie zal NOWN (danwel unieke) kortings- en/of promotiecodes uitgeven. Dit kan geschieden in de vorm van een fysieke voucher en/of een email die een procentuele korting en/of waarde in euro´s inclusief BTW bevat. De code kan een nummer- en/of lettercode en/of tekst zijn.

NOWN zal bij het uitgeven van de kortings- en/of promotiecodes aan de klant de aard, waarde, duur, vervaldatum en/of overige specifieke gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn vermelden. Indien de aangegeven vervaldatum en/of duur is verstreken, kan de code niet meer gebruikt worden.

Door gebruik te maken van een NOWN kortings- en/of promotiecode aanvaard de klant de algemene voorwaarden zoals opgesteld door NOWN.

Kortings- en/of promotiecodes zijn niet tegen geld inwisselbaar en kunnen niet met terugwerkende kracht, noch voor een lopende bestelling, worden gebruikt.

Om een kortings- en/of promotiecode te gebruiken heeft de klant tijdens het betalingsproces op www.nown.shop de mogelijkheid om de bijbehorende code in te vullen.

In geval van uitgifte door NOWN van een unieke kortings- en/of promotiecode aan de klant, is de klant is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig bewaren van de kortings- en/of promotiecode. In geval van verlies, diefstal of gebruik door onbevoegde derden zal geen vergoeding plaatsvinden.

Een unieke kortingscode is slechts eenmalig geldig.

Indien de kortings- en/of promotiecode een waarde in euro´s vertegenwoordigd en de waarde van de bestelling hoger ligt dan de waarde van de kortings- en/of promotiecode, dient het resterende bedrag door de klant bijbetaald te worden, middels een van de betalingsmogelijkheden zoals kenbaar gemaakt onder Betalingen.

NOWN heeft het recht de voorwaarden met betrekking tot kortings- en/of promotiecodestussentijds te wijzigen. Voor kortings- en/of promotiecodes gelden de voorwaarden die worden gehanteerd op het moment dat de kortings- en/of promotiecode wordt gebruikt. NOWN raadt de klant aan om de kortings- en/of promotiecodevoorwaarden voor het gebruik van een kortings- en/of promotiecode te raadplegen.

Het is niet toegestaan kortings- en/of promotiecodes van NOWN door te verkopen en/of te koop aan te bieden.

Per bestelling mag de klantmaximaal 1 kortings-of promotiecode gebruiken. Dit is ook toegestaan in combinatie met een cadeaubon.

In het geval dat NOWN op basis van artikel Retourneren en Klachten overgaat tot terugbetaling van (een deel van) het aankoopbedrag, gelden hiervoor dezelfde voorwaarden zoals die zouden gelden bij een aankoop zonder gebruik van een kortings- en/of promotiecode. De klant heeft geen recht op restitutie van het bedrag dat in korting is gebracht door het gebruik van een kortings- en/of promotiecode.

Aankopen waarbij betaling met een kortings- en/of promotiecode die een waarde in euro´s vertegenwoordigde, heeft plaatsgevonden, zullen gerestitueerd worden door middel van het afgeven van een vervangende (unieke) kortings- en/of promotiecode die de te restitueren waarde vertegenwoordigd, mits de vervaldatum van deze kortings- en/of promotiecode reeds is verstreken.

Op deze vervangende code(s) zijn de aard, waarde, duur, vervaldatum en/of overige specifieke gebruiksvoorwaarden van toepassing, zoals die op de originele, eerst uitgegeven code van toepassing waren.

Voor informatie en vragen m.b.t. kortings- en/of promotiecodes, kan contact opgenomen worden met de klantenservice van NOWN door een mail te sturen naar info@nown.shop

WIJZIGINGEN

NOWN behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de algemene voorwaarden en de inhoud van de website te veranderen en/of tussentijds te wijzigen.


Accepteren

Nown gebruikt cookies alleen om je winkelervaring te verbeteren, niet voor andere doeleinden.